Johannis NU va putea fi suspendat dacă ignoră decizia CCR

.

 

…Pentru simplul motiv ca o lege a suspendarii/punerii sub acuzare din acest motiv ar fi in contradictie cu cartele si pactele internationale privind drepturile omului, semnate si ratificate de România.

Articolul 20 al Constitutiei Romaniei prevede ca in privinta drepturilor omului “au prioritate reglementarile internationale” din pactele si tratatele internationale fata de legile interne. In cartele, pactele si tratatele internationale semnate si ratificate de Romania se face referire in mod repetat la dreptul la autodetermnare al popoarelor, dreptul individului de a participa la treburile publice, legitimarea puterii de stat prin vot universal, dreptul de a alege si de a fi ales, libertatea de exprimare, interdictia privind munca fortata etc.

A se vedea urmatoarele: 1. Preambul, art. 1, 7, 8, 19, 21, 28, 29, 30 Carta Universala a Drepturilor Omului2. art. 1, 2, 14, 18, 19, 25, 26 Pactul international cu privire la drepturile civile si politice3. art. 2-7 Tratatul Uniunii Europene4. Preambul Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Presupunand ca Presedintele tarii va refuza sa puna in practica decizia CCR din 30. 05. 2018, privind destituirea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, iar Parlamentul va vota o lege de suspendare sau de punere sub acuzare a Presedintelui (conf. art. 95, 96 Constitutia Romaniei), aceasta ar intra in contradictie cu normele internationale enumerate mai sus, astfe incat s-ar (putea) invoca/aplica art. 20 al Constitutiei Romaniei prin care se constata “prioritatea reglementarilor internationale” fata de legile interne. Drept urmare Presedintele nu ar putea fi suspendat. (Se pune insa problema cine sa constate aplicarea art. 20 a Constitutiei – acelasi CCR care il impinge pe Presedinte sa incalce tratatele internationale?)

Hans Hedrich, 31. 05. 2018

……………………………………..

ANEXA Articole de tratate internationale la care Romania este parte Declaratia Universala a Drepturilor Omului (ONU) Articolul 21. 1. Orice persoană are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale ţării sale, fie direct, fie prin reprezentanţi liber aleşi. 2. Orice persoană are dreptul de acces egal la funcţiile publice din ţăra sa. 3. Voinţa poporului trebuie să constituie baza puterii de stat; Articolul 28. Orice persoană are dreptul la o orînduir socială şi internaţională în care drepturile şi libertăţile expuse în prezenta Declaraţie pot fi pe deplin înfăptuite. Articolul 29 1. Orice persoană are îndatoriri fată de colectivitate, deoarece numai în cadrul acesteia este posibilă dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii sale. 2. In exercitarea drepturilor şi libertăţilor sale, fiecare om nu este supus decît numai îngrădirilor stabilite prin lege, exclusiv în scopul de a asigura cuvenita recunoaştere şi respectare a drepturilor şi libertaţilor altora şi ca să fie satisfăcute justele cerinţe ale moralei, ordinii publice şi bunăstării generale într-o societate democratică. 3. Aceste drepturi şi libertăţi nu vor putea fi în nici un caz exercitate contrar scopurilor şi principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Pactul international cu privire la drepturile civile si politice (ONU) Art. 1. – 1. Toate popoarele au dreptul de a dispune de ele însele. În virtutea acestui drept, ele îsi determina liber statutul politic si îsi asigura liber dezvoltarea economica, sociala si culturala. Art. 14. – 1. Toti oamenii sunt egali în fata tribunalelor si curtilor de justitie. Orice persoana are dreptul ca litigiul în care se afla sa fie examinat în mod echitabil si public de catre un tribunal competent, independent si impartial, stabilit prin lege, care sa decida fie asupra temeiniciei oricarei învinuiri penale îndreptate împotriva ei, fie asupra contestatiilor privind drepturile si obligatiile sale cu caracter civil. Art. 25. – Orice cetatean are dreptul si posibilitatea, fara nici una dintre discriminarile la care se refera art. 2 si fara restrictii nerezonabile; a) de a lua parte la conducerea treburilor publice, fie direct, fie prin intermediul unor reprezentanti liber alesi;b) de a alege si de a fi ales, în cadrul unor alegeri periodice, oneste, cu sufragiu universal si egal si cu scrutin secret, asigurând exprimarea libera a vointei alegatorilor;c) de a avea acces, în conditii generale de egalitate, la functiile publice din tara sa.

Tratatul privind Uniunea Europeana Article 2. The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. These values are common to the Member States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men prevail. Article 3 (ex Article 2 TEU) 1. The Union’s aim is to promote peace, its values and the well-being of its peoples. 2. The Union shall offer its citizens an area of freedom, security and justice without internal frontiers,

Carta drepturi fundamentale UE Preambul Popoarele Europei, stabilind între ele o uniune tot mai strânsă, au hotărât să împărtășească un viitor pașnic întemeiat pe valori comune. Conștientă de patrimoniul său spiritual și moral, Uniunea este întemeiată pe valorile indivizibile și universale ale demnității umane, libertății, egalității și solidarității; aceasta se întemeiază pe principiile democrației și statului de drept. Uniunea situează persoana în centrul acțiunii sale, instituind cetățenia Uniunii și creând un spațiu de libertate, securitate și justiție.

 

iohannis-varianta-arnold

PS: Nu sunt fan Klaus Johannis, nu il idolatrizez; cred doar in lege, constitutionalitate, stat de drept, drepturile omului, drept international – si in umor, pana la urma. 😉

Posted by at 31/05/2018
Filed in category: Buerger & Rechte, Politik & Wirtschaft,

Comments are closed.

Counter created by lite 1.4