Dreptul la replică, New York Times: Anti-frackingul nu crede în ruble (RO/EN)

Comunicat de presă

8 decembrie 2014

35 de asociaţii şi grupuri semnatare, active în cadrul mişcării antifracturare din România, au solicitat dreptul la replică în prestigiosul cotidian The New York Times, care acuză prin suspiciuni nedovedite că aceasta ar fi finanţată din bani ruseşti, într-un articol publicat în 30 noiembrie.

La nivel naţional, dezavuăm atitudinea Hotnews, care a tradus trunchiat respectivul articol, omiţând opinia asociaţiei România fără Ei, dar selectând pasajele care îngroşau umbra de suspiciune aruncată în articolul publicat de ziarul american, Hotnews devenind totodată şi sursa primară pentru alte ziare şi site-uri care au preluat traducerea, lăsând falsul defăimător şi sugestia decredibilizantă să plutească în jurul mişcării antifrack.

Solicitarea transmisă cotidianului american, Vineri 5 decembrie, prezintă argumentele, însoţite de surse credibile, care desființează acuzaţiile lansate în articolul ‘’Rusia se afla în spatele protestelor antifracturare’’. Sunt menţionate, de asemenea, aspecte esenţiale precum procesele intentate împotriva autorităţilor romane şi împotriva unor companii printre care Gazprom, dar şi protestele comunităţilor din perimetrele concesionate de Gazprom sau de alte companii.

In spatele activismului antifrack se află zeci şi sute de ore de muncă voluntară, actiuni sustinute nu doar din fondurile modeste primite de la persoane fizice, ci şi din propriile resurse ale militanților. Considerăm defăimător articolul publicat de New York Times, sub semnatura lui Andrew Higgins, și solicităm dreptul la replică.

Varianta RO:
………………………………………..

Stimate domnule Higgins,

Am citit articolul dumneavoastră despre activismul antifracking din România și am fost surprinși să constatăm o astfel de lipsă de profesionalism în jurnalism într – unul dintre cele mai prestigioase ziare din lume. Ruşinos!

Ați încercat să discreditaţi mișcarea antifracking românească bazat doar pe pure speculații, suspiciuni, acuzații și “dovezi circumstanțiale”, pe care dumneavoastră înşivă le recunoașteti în corpul articolului. Titlu dumneavoastrăface o acuzație, pe care ulterior în articol o respingeţi, admițând că nu există nici o dovadă pentru acuzațiile că Rusia se află în spatele protestelor împotriva Chevron din Pungeşti și România, în general. Totuși, procedând astfel, ați abilitat presa din România să discrediteze și mai mult lupta noastră justificată pentru un mediu curat.

Realitatea este că suntem un grup “la firul ierbii” de ONG-uri, asociaţii și grupuri informale de cetățeni a cărui luptă împotriva fracturării hidraulice de mare volum pe toate căile legale posibile, inclusiv acțiuni în justiție și proteste de stradă, este susținută de propria determinare interioară, conștiință, și donaţii de la cetățenii care împărtăşesc valorile și credințele noastre. Noi nu am primit bani de la nici o organizaţie, instituţie publică sau persoane fizice asociate cu autoritățile de stat din nicio țară – cu atât mai puțin Rusia.

Mai mult decât atât, lupta noastră constă, de asemenea, în numeroase procese împotriva autorităților române și companii care utilizează tehnologia de fracturare hidraulică, cum ar fi NIS PETROL (60% deținută de Gazprom), East West PETROLEUM CORPORATION, MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PUBLIC LIMITED COMPANY, PANFORA OIL AND GAS SRL, SC Expert Petroleum SRL, ADX ENERGY LTD, SC UNIVERSAL PREMIUM SA și CHEVRON ROMÂNIA EXLORATION AND PRODUCTION SRL.

În ceea ce-l privește pe domnul Vlasa, primarul din Pungeşti, pe care îl prezentați ca având grijă de bunăstarea comunității, vă rugăm să rețineți că am deschis un proces împotriva autorităţilor din județul Vaslui, cu scopul de a permite un referendum care să aibă loc în comunitatea Pungeşti, astfel încât primarul Mircia Vlasa să poată fi demis din funcţie pentru corupție și abuz de putere.

De asemenea, Anca Cernea menționează că dovezile circumstanțiale confirmă faptul că Rusia este în spatele protestelor, insă dânsa precum mulți alții, ignoră activitatea antifracking în zonele concesionate de Gazprom, sau companiilor naţionale. Cum se face că ați citat această sursă obscură și nu v-ați gândit să citaţi opinia Avocatului Poporului său raportul independent al APADOR-CH?

În ceea ce privește protestele de la începutul anului 2012 din Bârlad, acestea au fost organizate de activiști locali, cu sprijinul Partidului Social Democrat, care a câştigat alegerile din 2012 promiţând tocmai interzicerea fracturării hidraulice. Mai mult, protestul din februarie 2013, la care au participat circa 8000 de oameni într-un oraş de 62 000 de locuitori, a fost organizat doar de către activişti şi grupuri de acţiune locale. Ziua Națională de Protest împotriva fracturării hidraulice, din ziua 6 Aprilie 2014, a fost marcată de mitinguri și marșuri în peste 60 de orașe și sate din întreaga Românie, urmate de altele dintre care menţionăm două – 14 septembrie, în Dudeștii Vechi şi 28 septembrie, la Cenad, unde mai multe perimetre aparțin GAZPROM. De asemenea, protestele de stradă din toamnă anului 2013, la care s-au adunat zeci de mii de oameni, în orașele mari din întreaga România, au fost organizate de către tineri profesionişti, cu orientare pro-occidentală, din cercuri activiste ale clasei de mijloc din mediul urban – unii dintre ei au învățat aptitudini organizatorice de bază ONG-istice prin intermediul unor asociaţii americane sau vest-europene active în România.

În ceea ce privește acuzația care a sugerat că protestele au determinat retragerea companiei Chevron din Pungeşti, vă rugăm să rețineți că platformde foraj din Pungeşti a fost oprită după ce Chevron a terminat forajul de explorare în acest an – iar nu în urma protestelor sau vreunor atacuri ale protestatarilor. Chevron a forat în Pungeşti după ce zona a fost declarată “zonă specială de siguranță publică”, în decembrie 2013, atunci când accesul cetățenilor a fost blocat. Atacul brutal al Jandarmeriei asupra oamenilor din Pungeşti din 2 respectiv 7 decembrie, în încercarea de a proteja compania Chevron, va rămâne în istorie ca un atac asupra democrației în sine. Articolul dumneavoastră, publicat cu o zi înainte de aniversarea abuzului de anul trecut, este pur şi simplu rusinos.

Astfel de afirmații sunt susținute în mass-media centrală de ceva timp; cu toate acestea nici o dovadă nu a fost prezentată vreodată, chiar dacă ar fi fost foarte ușor pentru autorități să verifice sursa de finanțare pentru ONG-urile locale implicate în această mișcare. Cum este posibil că Serviciul Român de Informaţii, citat ca sursă în articolul dumneavoastră, să nu verifice acest simplu aspect înainte de a face afirmații de orice fel?

Când dl. Andres Rasmussen, secretarul general al NATO, a declarat că Rusia lucrează “pe ascuns” cu ecologiștii pentru a se opune fracturării hidraulice, grupurile române au reacționat și au subscris scrisorii deschise comune, semnată de o coaliție de grupuri de mediu și asociații, solicitând lui Rasmussen să prezinte dovezilesau să își ceară scuze și să-şi retragă afirmațiile.

Mai mult decât atât, numeroase asociații și grupuri informale din țară și diaspora română implicate în lupta împotriva fracturării hidraulice a gazelor de șist au adresat o scrisoare deschisă președintelui Comisiei Industriilor a Camerei Deputaților, Iulian Iancu, cerându-i să facă publice nume de grupuri și indivizi, pe care i-a acuzat de a fi sprijiniți și finanțați de Rusia.

De asemenea, am observat că acuzaţii similare sunt aruncate în eter, provenind din mass-media americană, asupra întregii mișcări europene antifracking din Bulgaria pană în Letonia. Activiștii din întreaga lume sunt atacaţi cu acuzații similare. Recent, aceste tipuri de acuzații au fost făcute chiar față de Josh Fox, filmele sale și lupta sa în Denton Texas. În ceea ce privește prezentul articol,  dl Fox a apreciat că “aceste acuzații sunt absolut ridicole și este o nebunie când se fac chiar aici, în SUA. Ruşine, New York Times! ”

Lansarea de suspiciuni asupra protestelor cu adevărat justificate ale cetăţenilor este dovada reală de manipulare obscenă. Dacă Rusia exploatează mediatic lupta cetățenilor români pentru dreptul lor la un mediu curat, asta nu infirmă și nici nu diminuează temeinicia argumentelor noastre. Nemulţumirile justificate ale cetățenilor ilustrate ca acte de terorism reprezintă adevărata amenințare la adresa democrației!

Nu în ultimul rând, vă asigurăm că jurnaliștii profesioniști oriunde în lume trebuie să se bazeze în activitatea lor pe dovezi, nu numai procurorii, așa cum ați declarat într-un răspuns la unul din criticii dvs. În cazul lipsei de probe un procuror închide dosarul. În lipsă de probe un jurnalist ar trebui să se abțină de la a scrie un “articol”, în caz contrar acesta va produce bârfă pură și îşi va pierde credibilitatea. Prin urmare, în acest caz, se pare că ați pierdut o mare oportunitate, aceea de a NU scrie, datorită lipsei dovezilor concrete, despre “finanțarea rusească” a mișcării antifracking din România. În cazul în care abordarea dvs. ar fi fost corectă, ați fi putut la fel de bine scrie un articol despre suspiciunea că suporterii fracturării hidraulice din România sunt finanţaţi de America. Nu există nici o dovadă nici pentru aceasta și vă asigurăm că NICIUN activist antifracking nu a lansat vreo suspiciune de acest gen în mass-media.

Noi, un grup de cetățeni, care au fost parte a inițiativei și care se luptă activ împotriva fracturării hidraulice de mare volum în România, solicităm publicarea unui răspuns la aceste observații şi critici, în același format și pe aceleași temeiuri de vizualizare /publicare. Dreptul la replică este o practică foarte bine şi clar instituită în democrație.

(la finalul variantei in lb. eng. gasiti lista cu semnatari)

Varianta ENG:
…………….………………………………..

Dear Mr. Higgins,

We have read your article about the antifracking activism in Romania and we were staggered to find such lack of journalism in one of the most prestigious papers in the world. What a shame! You tried to discredit the Romanian antifrackingmovement based on pure speculations, suspicions, allegations and “circumstantial evidence” only, that yourself admit in the body of the article. Your title makes an accusation that you later refute by admitting that there’s no proof for the allegations that Russia is behind the protests against Chevron in Pungesti and Romania in general. Still, by doing so you’ve empowered the Romanian media to further discredit our justified fight for a clean environment.

The reality is that we are a group of grassroots NGOs and informal groups of citizens that fight hydrofracking on all possible lawful ways, including court actions and street protests, backed up by our own inner determination, conscience, salaries and money from fellow citizens who share our values and beliefs. We never received money from any state organization or individuals linked to state authorities of any country – even less Russia.

Moreover, our fight also consists in numerous lawsuits against Romanian authorities and fracking companies such as NIS PETROL (60% owned by GazProm), EAST WEST PETROLEUM CORPORATION, MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PUBLIC LIMITED COMPANY, PANFORA OIL AND GAS S.R.L., S.C. EXPERT PETROLEUM S.R.L., ADX ENERGY LTD, S.C. UNIVERSAL PREMIUM S.A. and CHEVRON ROMANIA EXLORATION AND PRODUCTION SRL. 

Concerning Mr. Vlasa, mayor of Pungesti, which you present as caring for the wellbeing of the community, please note that we launched a lawsuit against the Vaslui County , in order to allow for a referendum to be held in the community of Pungesti, so that mayor Mircia Vlasa may be kicked out of office for corruption and serious abuse of power. 

Also, Anca Cernea mentions that circumstantial evidence confirms that Russia is behind the protest, but she as many others, ignores the antifracking activity within the areas concessions by Gazprom, or the national companies. How come you cited this obscure source and you didn’t think to use the ombudsman’s opinion or the independent APADOR report?

Concerning the early 2012 protests in Barlad,  please note that they were organized by local activists with support in the electoral campaign from the Social Democrat Party, which won the elections based on the promise they will ban fracking in the area. Later protests in Barlad were organized by local activist groups only, such as the 8000 people march, in February 2013. During the National Day of Protest against hydraulic fracturing, on April 6 2014, rallies and marches took place in over 60 towns and villages across Romania, followed by two others on September 14th in Dudestii Vechi and September 28th in Cenad,where several perimeters belong to GazProm. Also, the street protests in autumn 2013 that gathered thousands in major cities across Romania, have been organized by the young urban professional, pro-western middle class activist circles – some of them having learned basic NGO organizational skills through American/Western NGO’s active in Romania.

Regarding the implied accusation that Chevron left Pungesti on protest grounds, please note that the drilling site in Pungesti has been given up after Chevron finished its test drilling this year – not after protests or attacks of protesters. Chevron has drilled in Pungesti after the area was declared special area of public safety, in December 2013, when the access for citizens was blocked. Riot police’s brutal attack on the people of Pungesti on December 2 in the attempt to protect Chevron will remain in history as the attack on democracy itself. Your article, as published a day before the anniversary of the last year’s abuse, is just disgraceful.

Such allegations are presented in mainstream media for some time; however no proof was ever presented, even though it would be easy for the authorities to verify the source of funding for the grassroots NGOs involved in this movement. How is it possible for the Romanian Secret Service, quoted in your article, to not verify this simple aspect before issuing allegations of any kind.

When Mr. Anders Fogh Rasmussen, the NATO General Secretary, declared that Russia is ‘secretly ‘working with environmentalists to oppose fracking, Romanian groups reacted and subscribed the common open letter signed by a coalition of environmental groups and associations, asking Rasmussen to put his evidence on the table or to apologize and redraw his affirmations.

Moreover, several associations and informal groups in the country and Romanian Diaspora involved in the fight against hydraulic fracturing of shale gas have addressed an open letter to the President of the Industries Commission of the Chamber of Deputies, Iulian Iancu, requesting him to make public the names of groups and individuals whom he accused of being supported and financed by Russia.

We’ve also noticed that similar accusations are in the air, stemming from the American media, against the entire European antifracking movement from Bulgaria to Latvia. Activists around the world are being attacked with very similar accusations. Recently, these types of accusations were made even towards Josh Fox, his films and his struggle in Denton Texas. Regarding this current article he appreciated that “these accusations are laughable and crazy when made here in the US. The NY Times should be ashamed!”

Throwing suspicions over truly justified protests is the real proof of obscene manipulation. If Russia is exploiting the Romanian citizens’ fight for their right to a clean environment, that doesn’t invalidate nor disowns our arguments. Justified complaints of citizens portrayed as acts of terrorism are the real threat to democracy!

Last but not least, we assure you that professional journalists wherever in the world must rely in their work on evidence, not only prosecutors, as you’ve stated in an answer to one of your critics. In case of lack of evidence a prosecutor closes the file. In lack of evidence a journalist should refrain from writing an “article”, otherwise he or she will produce pure gossip and lose his credibility. Hence, in this case it seems that you’ve missed a great opportunity NOT to write, due to lack of any evidence, about the “Russian funding” of the antifracking movement in Romania. If your approach was right, you could have as well written an article about the suspicion that fracking-supporters in Romania are being funded by America. There’s no proof either for this and we assure you that NO antifracking activist is launching any suspicions of this kind in the media.

We, a group of citizens, who have been part of the initiative and are actively fighting against hydrofracking in Romania request publishing a response to these claims in the same format and on the same viewing/publishing grounds. The Right of reply is a very well established practice in many democracies.

Looking forward for your answer,

 1. Asociaţia ARIN, Bucureşti
 2. Asociaţia ACAR Iaşi
 3. Asociaţia Art-Hoc, Oradea
 4. Asociaţia Daţi-mi România Înapoi! Galaţi
 5. Asociaţia Ecocivica, Bucureşti
 6. Asociaţia Ecologistă Floare de Colt, Cluj Napoca
 7. Activiști Fără Frontiere / Activists Without Borders
 8. Asociaţia Grupul pentru Intervenţie Civică, Braşov
 9. Asociaţia Neuer Weg, Făgăraş
 10. Asociaţia România fără Ei, Bucureşti
 11. Asociaţia România Vie, Bucureşti
 12. Asociaţia România în Tranziţie, Bucureşti
 13. Centrul pentru Resurse Civice, Constantă
 14. Fundația Culturală Harry Tavitian, Constantă
 15. Fundaţia Ecotop pentru Cultură şi Educaţie Ecologistă Oradea
 16. Aurora Community, Hunedoara
 17. Beba Veche fără Fracturare, Timiş
 18. Canada Save Roşia, Canada
 19. Comunitatea Uniți Salvăm
 20. DobroGeea, Constantă
 21. Dudeștii Vechi fără Fracturare, Timişoara
 22. Grupul Bârlădenilor Împotriva Extragerii Gazelor De Șist, Bârlad
 23. Grupul de Iniţiativă al Societăţii Civile Bârlădene
 24. Grupul fără Fracturare, Bucureşti
 25. Grupul Quantic, Timişoara
 26. Grupul Munchen Rettet Roşia Montana, Munchen
 27. Grupul Viena against Fracking, Viena
 28. Mişcarea de Rezistenta Bârlad, Bârlad
 29. Mişcarea de Rezistenta Iaşi
 30. Mişcarea de Rezistenta de la Pungeşti, Vaslui
 31. Mişcarea de Rezistenta Puieşti, Vaslui
 32. Românii din Franţa – Nu gazelor de şist, Paris
 33. Românii din Italia împotriva exploatării gazelor de șist, Milano
 34. Românii din Belgia împotriva exploatării gazelor de șist, Bruxelles
 35. Vama Verde, Constanta

nyt1

Posted by at 08/12/2014
Filed in category: Buerger & Rechte, Natur & Schutz, Politik & Wirtschaft, and tagged with: , , , , ,

2 Responses to Dreptul la replică, New York Times: Anti-frackingul nu crede în ruble (RO/EN)

 1. Tempor says:

  A fost publicat dreptul la replica?
  Raspunsul dat de cei de la NYT la sesizarile transmise de Mihai Gotiu a fost unul jenant
  http://www.romaniacurata.ro/cine-mai-crede-in-the-new-york-times-ce-raspuns-am-primit-cand-le-am-semnalat-minciunile-din-articolul-cu-finantarea-ruseasca-a-opozitiei-antifracking/

 2. ipse says:

  mai lipsesc Fetele de la Capilna impotriva fracturarii. Ce dracu ati facut, programul Omul si ONG-ul?

Counter created by lite 1.4