Restitutio ad absurdum. Despre expropriere in Romania sec. XXI

In 17 si 18 octombrie (adica saptamana viitoare) va avea loc la Bucuresti congresul Partidului Popular European (PPE), la care va participa, pe langa presedintele Romaniei, Traian Basescu, si cancelarul german, Angela Merkel.  Cu acest prilej incepem publicarea unei serii de articole despre refuzul statului roman de a restitui, in integrum/in totalitate, proprietatile imobiliare confiscate in perioada socialista – cu accent pe discriminarea careia i-au fost/ii sunt supuse, in aceasta privinta, pana in prezent, locuitorii de etnie germana si maghiara .

Pentru inceput doua scrisori deschise, cate una atat pentru Traian Basescu si cat si pentru Angela Merkel, redactate de catre presedinta Asociatiei ResRo – Asociația pentru restituirea proprietăților în România – Karin Decker-That. Asociatia ResRo este blocata (intentionat?) din pdv. organizatoric de mai multi ani, impiedicandu-se astfel, in mod eficient, reprezentarea intereselor membrilor sai, astfel incat statul roman a putut modela, dupa bunul plac, in ultimii 1-2 ani, deciziile specifice ale unor foruri europene, si asta fara ca partea ‘vatamata’ (victimele exproprierilor comuniste) sa se fi putut exprima/mobiliza impotriva acestor practici.


Nimic nou sub soare: Politicienii promit una – si fac exact opusul

Miza problemei: estimativ 20 miliarde Euro – si o eventuala reintoarcere in tara a multor emigranti transilvaneni, de toate etniile. (Poate ca asta explica si ‘frica’ autoritatilor statului de a restitui in integrum ceea ce nu-i apartine de drept?)

Daca se va impune solutia propusa de CEDO la insistenta lobby-ului romanesc – si sansele in acest sens sunt maxime – atunci fortele antidemocratice si ostile valorilor europene din Romania vor fi obtinut una dintre cele mai “mari” si ignobile “victorii” pe plan international – insasi in miezul institutiilor Europei ce vegheaza la respectarea drepturilor omului! …Iar cateva milioane de cetateni din Europa centrala si de est (incluzand Romania si tari ale fostei URSS) vor fi privati de un drept fundamental: dreptul la proprietate.

Surse si informatii suplimentare de la CEDO (Curtea Europeana a Drepturilor Omului):
1. Hotarare pilot privind plafonarea restitutiilor si a despagubirilor
;
2. Podcast Atanasiu vs. Romania;
3. Studiu de caz Atanasiu vs. Romania;
4. Podcast Farcas vs. Romania
;
Hans Hedrich

…………………………………

ResRo Interessenvertretung
RESTITUTION in Rumänien e.V.
Asociaţia pentru restituirea proprietăţilor în România
Karin Decker-That, președinte
Boschstr. 12 a, D-86343 Königsbrunn
Telefon: 08231-958709
Fax: 08231-9780148
E-Mail: ResRoVerein@gmail.com

Excelenţei Sale
Președintelui României
Domnul TRAIAN BĂSESCU

Königsbrunn, la 8 octombrie 2012
Stimate D-le Președinte,
Cu prilejul congresului PPE care va fi găzduit de Dumneavoastră, de PDL și de UDMR, la data de 17-18 octombrie 2012 la București, va trimit această scrisoare în numele membrilor „Interessenvertretung Restitution în Rumänien“, precum și în al meu personal:
În ediţia mult cititului și apreciatului organ central al cetăţenilor români de naţionalitate germană, „Siebenbürgische Zeitung“ din 15 iunie 2012, a apărut – după cum cu siguranţă v-a comunicat dl. Diaconescu – „Mesajul Președintelui României, Traian Băsescu, cu ocazia Zilei Patriei sașilor ardeleni la Dinkelsbühl“ cu titlul tipărit în aldine „România asigură o soluţionare dreaptă a problemei proprietăţilor“.

Șeful Biroului Prezidenţial, dl. Cristian Diaconescu, fost ministru de externe al României, care a avut onoarea să aducă la cunoștinţă celor prezenţi textul D-voastră bine chibzuit – cuvintele căruia «pierdere», «bun plac», «suferinţă», «despăgubire morală și financiară», «preţuire», dar totodată și «solidaritate», «speranţă», «rezolvare», «viitor», «sinceritate», «generaţia tinerilor» nu și-au greșit ţinta – a știut să transmită acest mesaj al D-voastră cu o verosimilitate plină de viaţă.

În special asigurarea dată în mod deosebit de D-voastră „ca modul de a acţiona prin RESTISTUTIO IN INTEGRUM promovat de România, în ciuda greutăţilor ce au revenit statului român, a fost și este legitim. Principiul nu se va schimba“ a dat o scînteie de speranţă puternică multora, care de decenii se luptă pentru o despăgubire dreaptă cu autorităţile și instanţele juridice într-o bătălie, care pare să nu se mai termine, care intenţionat se tergiversează, care la primă vedere nu are nici o perspectivă.

Din păcate, însă, această scînteie a fost doar o minusculă cometă, care s-a consumat rapid. În numai cîteva zile, în urma exemplarei cuvîntări și a unui remarcabil dialog la televiziunea româna pe aceeași tematică, s-a răspindit ca un fulger vestea frustrantă, că în cele mai înalte cercuri politice acţionează forţe diametral opuse, cele destructive, părînd, din nefericire, să cîștige clar supremaţia.

Din hotărîrile Consiliului de Miniștri European din 06.06.12 rezultă următoarele: Deja la 15.05.12 fostul Prim-Ministru Mihai Răzvan Ungureanu cu ocazia vizitei la CEDO a prezentat «Proiectul Legislativ CEDO» din aprilie 2012, care se pare, că în România fusese însă suspendat, ca bază pentru revendicarea prelungirii cu nouă luni a «ultimatului» dat României referitor la aplicarea legilor de restituire: aceste reglementări ar însemna de facto o a două expropriere.

Este o violare inacceptabilă împotriva principiilor esenţiale ale Convenţiei Europene ale Drepturilor Omului, ca acest proiect legislativ a fost discutat, sub stricta păstrare a secretului de către Comitetul Executiv al CEDO, incorporat în Memorandumul (CM/Inf/DH (2012) 18) prezentat în 30 mai 2012 Consiliului de Ministri European și paragrafat de acesta.

Mult stimate domnule Președinte, vă rugăm, să impiedicaţi această nemaiîntilnită și nemaiauzită procedură, ce printr-o înnoită frustrare, la cei, care au avut deplină încredere în asigurările pline de speranţă, poate duce nu numai la o adîncă depresiune ci și la o alienare plină de consecinţe grave sau chiar la agresivitate, care ar zădărnici pentru vreme îndelungată sau chiar nimici progresul vizibil de edificare comună a unei Europe, a Europei noastre «ca spaţiu al toleranţei, bunăstării și păcii», descris atît de elocvent de D-voastră.

Vă rugăm, să dovediţi acestor oameni, care încă tot mai au o legătura strînsă cu patria lor, și cărora D-voastră le-aţi recunoscut «un rol împăcuitor decisiv în dezvoltarea relaţiilor dintre România și Germania» prin hotărîri efective și palpabile, că nu aţi aruncat doar vorbe goale, ci că aţi vorbit din adîncul inimii. Prezentaţi-le acestor oameni «soluţionările invocate de D-voastră, care să înleșnească celor afectaţi redobîndirea proprietăţilor anterioare».
Prin aceasta aţi construi un fundament stabil pentru o dezvoltare binecuvîntată, care ar făgădui un viitor strălucit ambelor popoare – iar D-voastră aţi ocupa în cărţile de istorie un loc deosebit și de nezdruncinat.

Stimate domnule Președinte, permiteţi-ne, să vă dorim pentru mandatul, pe care îl mai aveţi de dus la bun sfîrșit, o mînă norocoasă în hotărîrile dificile, ce vă mai stau încă în faţa, binecuvîntarea Domnului și succesul învingătorului.

Cu deosebita stimă
Karin Decker-That

Posted by at 12/10/2012
Filed in category: Buerger & Rechte, Kultur & Gut, Politik & Wirtschaft, and tagged with: , , , , , , ,

Comments are closed.

Counter created by lite 1.4