Prospecțiunile geologice din situl N2000 Sighișoara-Târnava Mare, potențial destructive și ilegale

 

 

SESIZARE

Catre Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu
Catre Agentia pentru Protectia Mediului Mures
Catre Garda de Mediu, Comisariatul judetean Sibiu 
Catre Garda de Mediu, Comisariatul judetean Mures

Subsemnata, Asociatia Neuer Weg, Piata Republicii 16, 505200 Fagaras, tel. 0752-616128, va aducem la cunostinta urmatoarele:
In baza informatiilor primite de la cetateni, in zona comunelor Laslea, jud. SB si Danes, jud. MS, mai precis in satul Stejarenii (‘Besa’), situat in perimetrul RG – 03 Transilvania Sud, partial suprapus cu situl Natura 2000 cod ROSCI0227 Sighisoara – Tarnava Mare se deruleaza activitati de prospectare/achizitie de date geologice 3D, similare celor din anul 2013 in zona Medias-Biertan-Mosna. Recent, in satul Stejaris s-ar fi descarcat material explozibil, ceea ce este un indiciu ca se vor aplica aceleasi tehnici agresive si potential destructive fata de mediul inconjurator si habitatul construit, ca si in urma cu patru ani.

Lucrarile de prospectare/achizitie de date geologice 3D, cu utilizarea de detonari si vibratii controlate, derulate in anul 2013, s-au dovedit flagrant ilegale, lipsind avize de protectia monumentelor, studii de impact asupra mediului, acordul proprietarilor de terenuri si alte autorizatii necesare. Mai mult, cetatenii carora li se deteriorasera casele in urma vibratiilor au ramas fara despagubirile promise de firma. La finalul anului 2013, firma PROSPECTIUNI s-a vazut chiar nevoita sa se retraga din zona, ca urmare a protestelor cetatenesti – ignorate dealtfel de autoritatile complice.

Cum rezulta din expertiza unei firme de evaluare a impactului asupra mediului (atasata), s.c. PROSPECTIUNI S.A. a incalcat, in 2013, in mod repetat legislatia europeana si nationala de protectia mediului, cu potential impact destructiv asupra habitatelor si speciilor protejate din situl Natura 2000 Sighisoara – Tarnava Mare. Plecand de la experientele deosebit de negative, din trecut, cu firma PROSPECTIUNI S.A., ne exprimam temerea ca si actualele lucrari de achizitie de date geologice se vor derula cu incalcarea legii si cu sfidarea localnicilor – speram ca NU si cu complicitatea autoritatilor publice. Din aceste motive va solicitam respectuos urmatoarele:

01. Verificarea legalitatii documentatiei depuse de firma de prospectiuni in vederea obtinerii aprobarilor necesare derularii lucrarilor – in special cu verificarea numeroaselor probleme de ilegalitate, identificate in expertiza atasata
02. Oprirea lucrarilor si sanctionarea executantilor, in cazul in care se identifica ilegalitati in procesul de aprobare resp. de desfasurare a lucrarilor
03. Comunicarea documentelor ce stau la baza aprobarii lucrarilor actuale de colectare de date in teren (conform HG 878/2005, L. 544/2001)
04. Instiintarea altor autoritati competente pentru sanctionarea unor eventuale ilegalitati si activitati destructive ale firmei executant.

cu stima
Hans Hedrich, vicepresedinte
Asociatia Neuer Weg
Fagaras, la 13. 10. 2017

stej1

stej2
L
ucrari de prospectiune, la Stejarenii, octombrie 2017

tr1
Vibratoare seismice ale firmei PROSPECTIUNI S.A., in zona Mosna-Alma Vii, 2013

……………..

ANEXA: Expertiza realizata de firma EPC MEDIU, in anul 2013/2014 (format pdf aici: Punct de vedere Prospectiuni)

……………..

REZULTATE

Asupra analizei privind Memoriu de prezentare proiect achiziţie date seismice perimetrul RG-03 Transilvania Sud, Judeţul Sibiu

În baza contractului nr C1507 încheiat cu Asociatia Neuer Weg cu sediul în Oraşul Fagaraş, jud. Brasov, EPC Consultanţă de mediu, societate înscrisă în Registrul Naţional al Elaboratorilor de Studii pentru Protecţia Mediului (poziţia 209), a realizat o evaluare a conformităţii cu cerinţele legale ale Memoriului de prezentare pentru proiectul „Achiziţie date seismice perimetrul RG-03 Transilvania Sud, Judeţul Sibiu”, incluzând şi un punct de vedere cu privire la impactul potenţial al lucrărilor propuse asupra siturilor Natura 2000 intersectate.

 

Date de identificare ale documentului analizat

Documentul analizat a fost elaborat de către S.C. Prospecţiuni S.A. în anul 2013. Acesta are un număr de 34 de pagini şi 17 Anexe. Anexele nu au putut fi analizate deoarece nu au putut fi puse la dispoziţie împreună cu Memoriul Tehnic.

Memoriul de prezentare prezintă la final, pagina 33 informaţii depre autor şi dovada aprobării de către conducerea SC Prospecţiuni S.A. Nu sunt furnizate informaţii cu privire la verificarea calităţii documentului în conformitate cu cerinţele ISO 9001. De asemenea, nu sunt furnizate informaţii cu privire la numărul de revizii ale documentului.

Pe fiecare pagină a documentului este aplicată ştampila „vizat spre neschimbare” de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu (APM Sibiu), Serviciul AAA, indicând că acesta este documentul depus în cadrul procedurii derulate la APM Sibiu.

Elaboratorul documentului este şi executantul lucrărilor de prospecţiune având certificat de atestare de la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale nr. 718/13.05.2009 privind efectuarea lucrărilor de prospecţiune seismică.

 

Cerinţe de structură şi conţinut impuse de legislaţia în vigoare şi deciziile APM Sibiu

Prin Decizia etapei de evaluare iniţială emisă de APM Sibiu nr 56 din 07.03.2013 se constată necesitatea declanşării Procedurii de Evaluare Adecvată pentru proiectul „ Lucrări de achiziţie date seismice – prospecţiuni seismice în perimetrul RG 03 Transilvania Sud”. Pentru continuarea procedurii se solicita depunerea Memoriului de Prezentare completat conform Ghidului Metodologic privind Evaluarea Adecvată (acest ghid este aprobat prin Ordinul nr. 19 al Ministerului Mediului şi Pădurilor din 13.01.2010.

Ghidul Metodologic mai sus amintit precizează în cadrul art. 2.1 „Etapa de încadrare” cerinţele de conţinut ale Memoriului de prezentare, acesta trebuind să conţină:

 1. descrierea succintă a PP şi amplasarea acestuia în raport cu aria naturală protejată de interes comunitar, cu precizarea coordonatelor geografice (STEREO 70) ale amplasamentului PP. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau ca un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;
 2. prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona PP;
 3. justificarea dacă PP propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;
 4. estimarea impactului potenţial al PP asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar.

 

Evaluarea conformităţii Memoriului de prezentare cu cerinţele legale

Conform Adresei de înaintare a SC Prospecţiuni, nr.506/15.02.2013, înregistrată la APM Sibiu cu nr. 2399/18.02.2013 Memoriul de prezentare pentru proiectul mai sus amintit a fost depus la autoritatea de mediu înainte de emiterea Deciziei etapei de evaluare iniţială (nr. 56 din 07.03.2013).

Memoriul de prezentare analizat nu respectă întru-totul cerinţele de conţinut prevăzute de Ghidul Metodologic (Ord.19/2010).

Cu privire la cerinţa de a prezenta amplasarea proiectului propus în raport cu ariile naturale protejate de interes comunitar (situri Natura 2000), elaboratorul Memoriului a inclus un tabel cu coordonate Stereo 70 ale perimetrului proiectului, precum şi o hartă în Anexa 5, fără însă a indica traseele ce urmează a fi parcurse în interiorul sitului prin cele două metode propuse (detonare controlată şi vibrare controlată). Se precizează că profilele seismice vor fi paralele între ele şi amplasate la distanţe de 350 m unele de altele. Această precizare însă este insuficientă pentru a putea înţelege amplasarea traseelor (corespunzătoare profilelor seismice) în raport cu elementele ce fac obiectul conservării în interiorul siturilor Natura 2000 intersectate de proiect.

Cu privire la cerinţa referitoare la prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului, sunt furnizate informaţii incomplete în secţiunea 4.6 a Memoriului de prezentare. Autorul memoriului prezintă succint numărul de specii şi habitate din fiecare sit Natura 2000 precum şi identitatea unora dintre speciile protejate fără însă a oferi informaţii despre efectivele acestora. Atât numărul de specii, identitatea acestora cât şi suprafeţele acoperite de speciile şi habitatele de interes comunitar sunt furnizate la nivelul întregii suprafeţe a siturilor Natura 2000 fără a se respecta cerinţa de prezentare a acestor informaţii la nivelul zonei proiectului. Aceasta indică faptul că informaţiile au fost preluate ca atare din formularele standard ale siturilor Natura 2000 fără o documentare prealabilă şi o analiză riguroasă asupra zonei afectate de implementarea proiectului.

În Memoriul de prezentare nu este furnizată justificarea dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar, conform cerinţelor Ghidului Metodologic.

Cu privire la estimarea impactului potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din siturile Natura 2000, în cadrul Memoriului de prezentare se fac un număr de afirmaţii care nu sunt sprijinite prin furnizarea de date şi analize riguroase. Ne bazăm această afirmaţie pe următoarele considerente:

 1. În Memoriul de prezentare se fac aprecieri cu privire la semnificaţia impactului proiectului asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar. În conformitate cu prevederile Ordinului 19/2010, interpretarea corectă a semnificaţiei impactului reprezintă cea mai importantă parte a întregului proces, putând fi considerată crucială pentru întreaga evaluare. Pentru a putea interpreta semnificaţia impactului (dacă impactul este semnificativ sau nu), este necesar, conform prevederilor Ordinului 19/2010, parcurgerea mai multor paşi ce nu se regăsesc în Memoriul de prezentare. Furnizarea în această etapă a procedurii a unor concluzii privind semnificaţia impactului fără a putea argumenta ştiinţific aceste concluzii poate induce în eroare Autoritatea de mediu;
 2. Documentul nu furnizează informaţii privind desfăşurarea unei analize de identificare a tuturor formelor de impact potenţial la nivelul fiecărei specii şi habitat de interes comunitar. Spre exemplificare, documentul nu face nicio referire la impactul potenţial asupra speciilor de lilieci deşi aceste animale fac obiectul protecţiei în situl ROSCI0227 Sighişoara – Târnava Mare şi aşa cum a arătat evaluarea adecvată realizată pentru prospecţiunile seismice din Dobrogea (2013), operaţiunile de prospectare seismică pot genera impact semnificativ asupra habitatelor subterane de lilieci (chiroptere). De asemenea documentul nu tratează problematica mortalităţii datorate deplasării unor vehicule cu gabarit mare într-o zonă în care sunt prezente animale cu mobilitate scăzută. Trebuie să precizăm în acest sens că specia de broască (amfibian) de interes comunitar Bombina variegata este prezentă în situl ROSCI0227 Sighişoara – Târnava Mare, unul din habitatele preferate fiind reprezentat de ochiurile de apă formate pe drumurile neasfaltate fapt ce îi conferă un risc ridicat de mortalitate datorată traficului auto;
 3. Deşi în cuprinsul documentului sunt menţionate anumite măsuri ce ar trebui implementate pentru evitarea impactului, nu sunt furnizate justificări convingătoare privind implementarea corectă a acestora precum şi măsurile avute în vedere pentru monitorizarea implementării lor. Un exemplu în acest sens este precizarea de la pagina 24 conform căreia înainte de începerea activităţii de achiziţie date seismice liniile seismice vor fi verificate pentru a se identifica eventualele cuiburi de păsări, zonele respective urmând a fi evitate. În text nu se menţionează dacă această măsură se aplică tuturor speciilor cuibăritoare (fie la sol fie în arbori / arbuşti) şi care va fi distanţa la care se realizează evitarea;
 4. Deşi Memoriul de prezentare a fost întocmit în cadrul procedurii de evaluare adecvată, programul de monitorizare nu conţine nicio prevedere cu privire la monitorizarea biodiversităţii. Din păcate, aceasta reprezintă o confirmare a faptului că impactul real al derulării proiectului asupra ariilor naturale protejate nu va fi monitorizat şi evaluat;
 5. În capitolul 8 „Lucrări de reconstrucţie ecologică” se precizează că realizarea proiectului nu implică tehnologii de execuţie ce ar putea avea efecte negative asupra biodiversităţii, habitatelor naturale, speciilor de păsări şi animale ce ar putea fi întâlnite pe amplasamentul lucrărilor. Suntem în total dezacord cu această afirmaţie dată fiind bogata literatură ştiinţifică existentă la nivel internaţional cu privire la impactul lucrărilor de prospecţiune seismică, precum şi concluziile evaluării adecvate realizate pentru activităţile de prospectare seismică în Dobrogea. Lucrările de prospecţiune seismică pot avea impact direct şi indirect asupra speciilor de plante, de nevertebrate, de amfibieni şi reptile, de păsări şi mamifere mici (inclusiv lilieci). Fără un program de identificare riguroasă a prezenţei acestor specii în zona proiectului şi o trasare a liniilor seismice în aşa fel încât să evite intersectarea zonelor sensibile din interiorul ariilor naturale protejate, o protecţie adecvată a acestor specii nu este posibilă. Dorim să facem încă odată trimitere la evaluarea adecvată realizată pentru zona Dobrogei unde analizele realizate au dus la delimitarea unor zone sensibile în care s-a recomandat să nu se desfăşoare lucrări de prospectare seismică datorită probabilităţii mari de producere a unor impacturi semnificative precum şi a necesităţii de deviere a unor trasee pentru a se putea evita zonele sensibile din interiorul ariilor naturale protejate.

Trebuie făcută sublinierea că Memoriul de prezentare nu furnizează informaţii cu privire la existenţa în perimetrul proiectului a două rezervaţii naturale: Canionul Mihăileni şi Rezervaţia de Stejar Pufos. În conformitate cu Legea Petrolului (nr.238/2004 cu modificările şi completările ulterioare), art.12, alin 1, efectuarea de operaţiuni petroliere pe terenurile pe care sunt amplasate (…) rezervaţii naturale (…), precum şi instituirea dreptului de servitute pentru operaţiunile petroliere pe astfel de terenuri sunt interzise. Pe cale de consecinţă nu sunt furnizate informaţii privind eventuala evitare a derulării lucrărilor în interiorul acestora.

 

Opinia noastră este aceea că un proiect de prospecţiuni seismice derulat într-o zonă naturală, în principal atunci când intersectează arii naturale protejate, ar trebui supus după caz evaluării impactului asupra mediului şi / sau al evaluării adecvate prin proceduri complete care să asigure identificarea şi evaluarea corectă a impacturilor, formularea măsurilor necesare pentru evitarea şi reducerea impacturilor precum şi monitorizarea efectelor. Lipsa unor prevederi clare privind obligaţiile titularului proiectului de a monitoriza impactul proiectului face ca la finalizarea acestuia Autoritatea de mediu să nu cunoască existenţa unor eventuale prejudicii aduse speciilor şi habitatelor de interes comunitar din siturile Natura 2000 intersectate de proiect.

 

Bibliografie

Canadian Wildlife Service, 2009, Petroleum Industry Activity Guidelines for Wildlife Species at Risk in the Prairie and Northern Region, Edmonton, Alberta, Environment Canada, Prairie and Northern Region, 64 p; https://www.gov.mb.ca/conservation/eal/registries/5526provident /attach1.pdf;

Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul  „Prospecţiuni seismice 2D, Perimetrul EX-19 Adamclisi, judeţul Constanţa”, elaboratori EPC Consultanţă de mediu SRL şi AECOM INGENIERIA SRL, Decembrie 2013.

 

Întocmit de:

Dr. ecolog Marius Costin NISTORESCU

marius.nistorescu@epcmediu.ro

0745084444

Posted by at 13/10/2017
Filed in category: Buerger & Rechte, Natur & Schutz, and tagged with:

2 Responses to Prospecțiunile geologice din situl N2000 Sighișoara-Târnava Mare, potențial destructive și ilegale

 1. Alex says:

  Aceleași lucrări se desfășoară pe o raza mult mai mare in jurul Sighisoarei, cum ar fii Platou Breite, Terenuri agricole, pășuni, păduri Apold, Saes, Angofa, Sapartoc, Valea Saesului, Valea Albeștiul, Boiu, lista cred ca continua….
  Trist!!!

 2. Alex says:

  Chiar au început exploziile in zona Saes-Angofa-Sighisoara!
  Cat de legal este? Cine este in măsură sa verifice acest aspect? Se face aceasta verificare?
  Traim vremuri de razboi cu natura?!!!?

Counter created by lite 1.4