A Hargita Megyei Rendőr-felügyelőség főparancsnokát, Moldovan Radu Sandu-t gyilkossági kísérlettel vádolják

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Hargita Megyei Rendőr-felügyelőség főparancsnokát, Moldovan Radu Sandu-t gyilkossági kísérlettel vádolják.
Fogaras, 2013. 10. 21

Asociatia Neuer Weg
Pta. Republicii nr. 16, 505200 Fagaras
Tel. 0752-616128, hanshedrich@gmx.de
www.neuerweg.ro

(Varianta in limba romana aici >>>)

Tisztelt sajtóképviselők!
Moldovan Radu Sandu, a Hargita Megyei Rendőr-felügyelőség jelenlegi főnökét – akit Csíkszeredában, az 1986 és 1989 közötti időszakban, fiatalok ellen elkövetett számtalan kínzásról ismernek -, egy interjúban András Mihály úr, a város volt lakosa, gyilkossági kísérlettel vádolja. Szerinte a főparancsnoknak az a bűne, hogy 1988 februárjában, miután őt többször megverte, egy közeli erdőben, eszméletlen állapotban magára hagyta.

Ugyanilyen elbánásban részesült akkor, Pancél Zoltán, András Mihály barátja is. MRS András Mihály nyilatkozata alapján a gyilkossági kísérletet Pop Ilie akkori szekusnak, valamint néhány azonosíthatatlan milicistának a segítségével követte el.

mrs1
Moldovan Radu Sandu

Megemlítjük, hogy az áldozatok megfélemlítése miatt, valamint a Marosvásárhelyi Táblabíróság melletti Ügyészségre gyakorolt befolyásának köszönhetően – az 1989 előtti kínzásokért, Moldovan Radu Sandu ellen letett bűnvádi panaszok nem vezettek annak elítéléséhez.

Ugyancsak meg kell említenünk, hogy Moldovan Radu Sandut a Hargita Megyei Rendőr-felügyelőségnél alkalmazott kollégái is megvádolták, többek között, bűnözői viselkedése és a súlyos testi sértések miatt.
Az András Mihály úrral készült interjú megtekinthetõ román és angol felirattal az alábbi linken, a tartalom pedig az 1-es számú mellékletben olvasható.


VIDEO 1


VIDEO 2

A Hargita Megyei Rendõr-felügyelõség belsõ dokumentációja, amely Moldovan Radu Sandu kollégáinak vádait tartalmazza, a 2-es számú mellékletben olvasható.

Nagyon reméljük, hogy ezen információk felkeltik az önök érdeklődését, mivel a román hatóságok és Székelyföld lakossága kapcsolatának lényegbevágó jellemzőit, Románia lakosai előtt, újnak tűnő perspektívából mutatják be, amelyeket azonban mindhárom megyében, Hargita-Kovászna-Maros, nagyon jól ismertek és dokumentáltak az ottaniak.

Kapcsolat Andras Mihaly
Facebook
Email: misike6@yahoo.com
Telefon: 001-512-507-9916

U.I.: A magyar nyelvu forditasokat az “Indigo” forditocsoport keszitette.

Hans Hedrich, alelnök
Neuer Weg Egyesület
A Neuer Weg Egyesület céljai, az alapszabályzatnak megfelelően, a környezet és a történelmi örökség védelmezése, az emberi jogok védelme, az erdélyi és európai értékek támogatása, a korrupció és a hatalommal való visszaélés elleni küzdelem.

………………………………………………….

András Mihály vallomása

-Hallod-e a napot nem tudnám megmondani, azt meg tudom mondani, februárba vót, a február közepe, vége fele lehetett. Nagyon hideg volt.

-Milyen évben?
-Mivelhogy olyan közel laktam..

-Milyen évben?
-1988.

-OK. Mondjad tovább!
-Ilyen vékony dzsekiben voltam ugye, mondom öt percre laktam onnat, és kiszaladtam, hogy cigit vegyek. Mikor jöttem visszafelé, már Páncéllal ott találkoztam ő es szomszédom volt, három blokkal.. előbb lakott, gyermekkori barátom volt.

-Ki az a Páncél?
-Akkor visszafele…
-Páncél Zoli, Isten nyugtassa meghalt 2009 augusztusba szívinfarktus kapott, azt mondják, a kocsijába,… de ketten voltunk.

-OK.
A nevit merem mondani, mert már nincs köztünk, úgyhogy nem..nem.. annál több bántódása már szegénynek nem lehet.

-És mi történt?
-S akkor ugye a kocsi behúzott, a kék rendőrkocsi behúzott, az Aro, mindenki abba az időbe érkezett…

-Hova? Ez pontosan hol volt?
-Ez pontoson a régi posta előtt.

-OK, ki szállt ki a kocsiból?
-A legislegelső amelyik kiszállt a kocsiból az Moldovan vót, ő ült az ablak felől, utána kiszállt Pop, kinyílott hátul az ajtó, az Aroba, kijöttek ezek a pufi rendőrök, s Moldovan odajött hozzám, azt kérdezte Ce faci măi? Nézte Zolit,.. úgy állon vágott érted így orrba, hogy úgy egy kicsit úgy elszédültem. Megmondom az őszintét, egyszer vissza es akartam ütni, tehát valami történt ott érted mer akkor ezek lefogtak a rend.. a pufik és akkor Moldovan kezdett ütni és akkor a másik aszondja Lasă să dau si eu, a Pop. Közben Zoli es kapott, mondom már akkor mikor már kezdtek ütni érted-e, mikor már leestem még arra emlékeztem, hogy mondta a másik, hogy Dăi mă că incă.. suflă, érted-e és ezt Moldovan mondta, dăi că incă suflă, úgyhogy addig üttek, hogy rosszul lettünk na, komplet izé,..úgy.. csak jajgattam. Most, hogy mesélem neked eszembe jutott, hogy a saját hangomot hallottam, mondtam, hogy jaaaj, s akkor valakik jöttek, valami emberek, mert hallottam a hangokat, akkor gyorsan felkaptak onnan a pufik, betettek hátul a kocsiba… és elhajtottak.

De tod..olyan érdekes, hogy mikor az ember olyan másodlagos hangok, .. úgy gondoltam visznek a rendőrségre.. mert egyébre mire gondol az ember, tudod, biztos visznek vallatni, biztos megtudtak valamit, amit nem kellett volna megtudjanak rólam. Minden járt az eszemben, csak az volt a feltűnő tudod, hogy túl sokat ment a kocsi. Hát mondom, úgy magamban mondtam, biztos hogy nem a rendőrségre visznek, mert túl sokat megyünk. És akkor.. így felnéztem vagy valami s kérdeztem, hogy Unde?.. s supp úgy fejbe rúgott egyik katona, hogy az nekem be is tette a kaput. A következőbe mikor magamhoz tértem, akkor a hóba vótam, kezeim majdnem megfagyva, tiszta vér. Zoli ott volt mellettem, ő is a hóba és fenyőkkel körbe voltunk véve. Így magamhoz tértem és kezdtem rázni Zolit, Zoli s gyere. Nagyon hideg volt na, nagyon hideg volt, biztos volt olyan -25 C/-28 C között. De úgy látszik, hogy az volt a jó, hogy hasra voltunk a hóba beledobva, tudod, és a franc tudja miért, több mint valószínű, hogy attól tértem magamhoz, vagy attól jöttem magamhoz, mert most sem tudom megmagyarázni, hogy tértem én magamhoz.

És széjjelnéztünk hol vagyunk, próbáltuk kitalálni hol vagyunk, mondom bevittek a rendőrségre akkor biztos, hogy ott a Suta fele vagyunk. Ez a Suta a városnak a másik részin van olyan értelembe, hogy a Suta- tó Szentlélek fele van. Mindszent fele, a városnak a másik kijáratánál. Az útunkba, az agyamba úgy járt, hogy ha az út rendőrség fele ment, de ezt nem tudom, hogy miért mondtam magamba, hogy rendőrség, há arra kellett menjen a kocsi, én így gondoltam. És..magunkhoz tértünk és most bámészkodtunk, mit csinálunk…mondom errefele megyünk hallod-e, úgy körülbelül.. mondom megyünk valamerre mert itt nem ülhetünk, mert megfagyunk. S elindultunk érted-e s az volt a szerencse, hogy egy olyan száz méterre körülbelül kocsi nyomok voltak, tudod.

Ezt jelzem neked, hogy körülbelül ahogy mondom a cigit kimentem venni fél kilenc fele volt, azután tudtam meg, hogy ez egy órakor vót, éjjel egykor, úgyhogy sok időbe telt ez az egész, nekem rövidebbnek tűnt akkor, mert nem emlékeztem sok dologra, miután rosszul lettem. S elindultunk gyalog, s akkor megláttuk olyan száz méterre a nyomokat s mentünk a nyom után tudod, s beértünk a hargitai…az Udvarhely felé menő út a Hargitán tudod, úgy körülbelől a Széchenytől lennebb az erdőből, onnan jöttünk ki Szereda fele, körülbelül olyan ötszáz méterre. Most mit csinálunk? Há megláttam egy kocsit, egy ilyen faszállító kocsi ilyen, akkor is tudod, ilyen jártak éjszaka is, akkor még nem tudtam, hogy közel, de láttam a két lámpát a kocsinak, kiálltam az út közepibe, szememet behunytam, a kezemet felemeltem..hallod-e koromsötét volt, s a kocsi megállott.

S felvett a söfőr és ugye kezdtünk dideregni a melegítés valamennyire működött ott a kocsiba, s akkor emlékszek Zoli azt mondta, hogy én megyek haza, nem akarom aszondja, hogy a feleséged engemet is meglásson, hogy ne hogy nézünk ki és én veled voltam. A feleségem kicsit olyan hercs volt, nagyon protektív volt, s családcentrikus, nem nagyon szerette, hogy a barátokkal, s tudod nem akart Zoli magyarázkodni, hogy vajon mi történt. Megmondom az őszintét nem is nagyon tudtuk mi történt, s a söfőr hazavitt, de mán emlékszek, hogy alig tudtam menni. Átkarolt s mondta, na mondjad hol laksz, s mutattam neki hol lakok s neki támasztott az ajtónak, megnyomta a csengőt, s otthagyott. Feleségem kinyitotta az ajtót s én úgy beestem, mint a csutak az ajtón.

Másnap az ajtóm alatt benyomtak egy felhívást, hogy ki kell menjek a rendőrségre, s ennyi. Mondták melyik szobába, arrafelé sem mentem. Mondom, ha én kimegyek, nekem annyi lesz. Aztán próbálkoztam legtöbbet otthon tartózkodni és az év áprilisba nekiindultam a ződhatárnak. Április huszadikán este a fél tizenkettes vonattal elmentem Brassóba, Brassóból Aradra, Aradról Kűrtösre s ott Kűrtösön mentem át. S kiszöktem Magyarországra huszonegyedikén reggel hajnali négy órakor ott voltam Magyarországon.

-Visszatérve erre az egész eseményre, nem mentél orvoshoz?
-Nem

-Hogy megállapítsák hogy..
-Jaj hallod-e olyan nem volt, hogy megállapítsák. Én akkor ..nekem akkor már ki volt szűrve a lé, most is azt mondom neked és akkor is úgy éreztem, hogy azt akarták, hogy haljak meg. S hallod-e én áprilisig amíg ki nem szöktem én semmilyen intézmény, semmilyen hivatalos helyre.. mondom a házból is csak esténként mentem ki, nagyon megijedtem. Meg voltam arról győződve, hogy ki akartak nyírni. Másként nem tudtam megmagyarázni, hogy miért vittek olyan messze ki, azért tudod-e a Hargita nincs olyan közel Szeredához. És miért dobtak oda ki?

-Értem
-Te, hogy mentem volna orvoshoz, még az kellett volna nekem, menjek orvoshoz. Más világ volt.

-Persze, csak azért kérdezem, mert ugye ma..hogy mondjam..tanú már nincsen ugye, mivel meghalt az a barátod. Hogyan lehetne ezt bebizonyítani bíróságon, törvényszéken..
-Hát hallod-e például hogy néztem ki s amilyen voltam, a ami történt velem azt a feleségem látta. Még van egy nagyon jó barátom, aki akkorjába tudott róla, de tőle meg kell kérdeznem tudod, mert erről mi sokat beszéltünk, csak nem vagyok abba biztos, hogy ő..akkor mertem-e mondani, nem vagyok biztos, hogy akkor elmondtam sok embernek, akkor mi történt, tudod?

– …
-Mert senkiben nem tudtál megbízni hallod-e. Megmondom az őszintét háromból öt besúgó volt, tehát besúgó. Nem hivatalosan, nem voltak hivataloson, ejsze nem voltak hivataloson, de hogy jól nézzenek ki, valami hülyeséget csináltak, elárultak, vagy na…

-Igen.
-Ne kerüljenek börtönbe, vagy mittudom mi.
-Nem nagyon mertem. Hallod-é, az hogy én szembe merek állni Moldovánnal és ezt el merem mondani…és tudod mi volna az érdekes? Ha ezt a Pop Iliet meg lehetne találni.

– …
-Mert ez a Pop Ilie vele volt.

-Ez szekus volt?
-Szekus volt, ez száz százalék, hogy szekus volt, hallod azt is elmondom, hogy nézett ki. Kopacodott, fekete, fekete, úgy elől kopacodott az oldalán még haja volt, fekete bajusza volt s körülbelül olyan egyhatvanöt magas volt.

– ….
-És Pop Ilie, biztos, hogy úgy hívták.

– …
-Biztos, százszázalékos.
-Körülbelül..mennyi idős most… lehet olyan 65 éves.

-…
-Hányan voltak, akik megvertek akkor?
-Hát..volt négy pufi, Moldovan s a másik, a Pop.

-Manapság is ott van a rendőrség?
-Hol?

-Ugyanabban az épületbe?
-Igen, igen, ugyanabba az épületbe, el is tudlak oda vinni.

-El akarnál egyszer oda menni és … azokat a helyeket újra megnézni, illetve Moldovannal személyesen találkozni? Vagy inkább nem?
-Nagyon szeretném, te!

-Miért? Nagyon fájdalmas ez a …
-Jaj, én tudod mit? Azt szeretném, hogy Moldovan nézzen a szemembe és mondja azt, hogy ez nem volt igaz. Ezt akarnám látni. Ezt szeretném látni. Ha ez volna az utolsó dolog, amit látok is. Nézzen a szemembe s tagadja ezt le. Sokat olvastam, hogy miket csinált s miket nem csinált s hogymondjákokot… Pont most olvastam, voltak vagy tízen feljelentették s mind visszavonták a feljelentésüket mer féltek, vagy valami ilyenek. Én nem félek tőle. Érted-e?

– …
-És ezé szeretnék, ezér. Én jártam előtte el. Erről nem akarok beszélni, hogy utána hol jártam még de ..

-Mi a kívánságod?

-Az a kívánságom, hogy ismerje be, hogy ezt elkövette. Hogy milyen, hogy mi tudott volna az oka lenni, hogy miért csinálta? Miért csinálta egy olyan emberrel amelyik, őszintén megmondom hogy lehet még a nyakán is elvágták volna akkor Marosfőn. Érted-e, mert még a Ceausecu időbe is.. nem lehetett sokat..hogy mondjam el..nem csinálhattál olyant, hogy elmentél Marosfőre és kezdted ott magadot verni, a melledet, hogy te román vagy s te ezt csinálsz vagy azt csinálsz vagy.. nem nagyon lehetett, úgyhogy megmentettem úgymondván a bőrit. Lakadalmára elhívott és mért csinált ilyent? Mi vette arra rá, hogy éngemet meg akart ölni?

Megmondom az őszintét, a verést el is felejtettem volna, érted? A fizikai bántalom nem bánt annyira, mint az, hogy kivittek az erdőbe. Nekem az fáj, mert az akármilyen módon nézem nem tudom, hogy mivel tudnám megmagyarázni, azt hogy kivittek az erdőbe s kidobtak a hóba. Hát ugye azt rá tudja fogni, hogy rendőr volt s az volt a mestersége, hogy vallomásokot, vagy embereket szereljen be a rendőrségnek, besúgókot vagy valami. De miért kellett az erdőbe kivigyenek? Hát én már akkor izé voltam,.. ilyen, nulla.

Posted by at 21/10/2013
Filed in category: Buerger & Rechte, Politik & Wirtschaft, and tagged with: , , ,

5 Responses to A Hargita Megyei Rendőr-felügyelőség főparancsnokát, Moldovan Radu Sandu-t gyilkossági kísérlettel vádolják

 1. Romanul says:

  Domnule Hans Hedrich,

  Am urmărit cu interes materialele dumneavoastră şi constat cu stupoare că duceţi o campanie murdară de denigrare la adresa mai multor demnitari români din zona Harghita.
  Totodata, constat că în primul material pe care l-aţi transmis la “DUNA TV “, făceaţi referire la “Ţinutul Secuiesc“ ca fiind “ultimul bastion” al maghiarimii şi că mama dumneavoastră este secuiancă, iar tatăl este sas. Uitaţi însă un lucru foarte important- că dumneavoastră v-aţi născut, aţi trăit şi trăiţi în România. Majoritatea materialelor fac referire la acest Ţinut Secuiesc. Ale cui interese le serviţi şi pe ce bani denigraţi??? Deoarece nu cred că faceţi aceste lucruri mizerabile din spirit civic. Au trecut vremurile acelea.
  Unde eraţi dumneavoastră, dacă tot denigraţi Şeful Poliţiei Harghitene când pe aceste meleaguri se întâmplau tot felul de infracţiuni pe timpul lui Csibi Istvan? Unde eraţi atunci când s-au comis omoruri şi alte infracţiuni grave cu impact mediatic, care au fost rezolvate rapid de Poliţia Harghiteană, fără urmări deosebite în rândul cetăţenilor.
  Dumneavoastră nici măcar nu cunoaşteţi că judeţul Harghita este unul din cele mai sigure judeţe din România cu cel mai ridicat grad de siguranţă. De ce încercaţi prin minciuni manipulatoare şi neadevăr să aruncaţi cu noroi asupra poliţiştilor care-şi fac datoria cu cinste şi cu onoare în acest judeţ şi care nu au nevoie de un MINCINOS ca dumneavoastră. Aţi spus că există o mafie a lemnului. Păi dacă în zona aceasta, principala sursă de venit este lemnul este normal să existe probleme care ţin de un angrenaj mult mai vast decât vă poate duce pe dumneavoastră mintea. Părerea mea este că încercaţi să vă faceţi un nume, atacând alţi oameni, care cu demnitate şi-au câştigat cu adevărat un nume.
  Metoda este cunoscută. Da, apropo, nu ne-aţi spus CINE SUNTEŢI DUMNEAVOASTRĂ şi pe cine SLUJIŢI? Cumva poporul român? Cumva legalitatea când vă înhăitaţi cu infractori ca Anghel Florin, vânzător de droguri sau cei doi hoţi de lemne din Topliţa cărora le luaţi interviuri cu tentă, deşi fac parte din cei care au prejudiciat pădurea din zona Topliţa fiind şi reţinuţi.
  Încercaţi să induceţi între poliţişti ură şi neîncredere, crezând că astfel reuşiţi să distrugeţi unitatea Poliţiei Harghitene. Şi cum vă este mai uşor să-i dominaţi decât prin minciună şi nesimţire. Ai lovit în capul Poliţiei – poate, poate reuşeşti ceva. Îţi spun eu, că-l cunosc pe omul acela care este din acelaşi judeţ cu tine că au mai încercat şi alţii să-l denigreze dar nu au reuşit. Ti-ai racolat nişte trădători din rândul lor. O să-ţi fie ruşine cu cine te-ai aliat şi o să răspunzi în faţa legii pentru toate mizeriile pe care le-ai pus pe Internet. De altfel, încerci să-i pui şi pe jandarmi contra poliţiştilor, minţind că şeful lor a fost bătut de şeful poliţiei. Totuşi nu înţeleg de ce parchetul nu ia nici-o măsură, la toate mizeriile tale.
  Apropo, ce ai făcut la viaţa ta în afară de a pune oamenii să se certe înte ei pe bani??? Şi cu ce te ocupi??? Am auzit că împreună cu prietenii tăi din Făgăraş aduceţi nişte nimicuri prin CARITAS şi în loc să le daţi la nevoiaşi, le vindeţi, prin Braşov. Oare cei pe care-i furaţi din Occident ştiu ce faceţi voi cu aceste bunuri? Este adevărat sau nu???
  Inchei momentan, prin a-ţi spune că saşii pe care i-am cunoscut nu au un caracter atât de infect ca tine. Deci, tu nu faci parte din categoria lor, din păcate din tine a ieşit un rebut care toată viaţa va trăi numai cu duşmanii după el, pentrucă aşa consideră că trebuie să trăiască.
  Şi tot apropo, dacă tot o faci pe justiţiarul măcar i-ai cerut un punct de vedere şi omului pe care-l tot calomniezi şi insulţi??? Unde este imparţialitatea???
  Se vede de la o poştă că lucrezi pentru cei care nu-l doresc în această zonă, adică pentru infractorii care te plătesc.
  Păi aşa cum arunci tu cu minciuni, dacă cineva ar arunca o ştire împotriva ta spunând că ai trăit în INCEST cu mama ta ani de zile, cum te vei putea justifica şi ţi-ar conveni???
  Du-te măi băiatule şi lasă-ne cu treburile noastre, du-te şi tu în Germania unde se câştigă bani buni cinstiţi şi nu mizerabili de la infractori sau de la cine ştie ce fundaţii mascate. Dar atenţie, că fiecare miniciună va trebui plătită în faţa Bunului Dumnezeu şi a oamenilor! Şi transmite-i şefului tău TOKES LASZLO şi acoliţilor lui, următorul mesaj din partea mea :

  · Nori de ploaie se adună
  Dispre Cluj spre Odorhei
  Unii vor să ne impună
  Să jucăm cum cântă ei
  Minţile- au luat-o razna
  Umblă zvonul deşănţat
  Că-n Harghita şi Covasna
  Vor să facă stat în stat

  · S-a udat de lacrimi pragul
  In Cristuru e prăpăd
  Imnul Românesc şi Steagul
  Nu se-aud şi nu se văd
  Crişul – Mureşul – Târnava
  Poartă jalea în aval
  Nesfârşită e gâlceava
  Nu e linişte-n Ardeal

  · Munţii stau să rabufnească
  Fierbe galbenul podiş
  Vatra sfântă românească
  E tăiată-n curmeziş
  Se anunţă o furtună
  Cu efect devastator
  Impostorii vor să pună
  Pe cultură sigla lor
  Atmosfera prevesteşte
  Un pericol iminent
  Tot ce sună româneşte
  Capătă un alt accent

  · Graiul nostru plâns pe vetre
  Legănat de cărărui
  E lovit mereu cu pietre
  Ca un pom al nimănui
  Nu lăsaţi ca vorbitorii
  Altor limbi pe-acest pământ
  Să ne umble prin istorii
  Şi să muşte din cuvânt
  Neamul Românesc nu piere
  Dacii încă mai trăiesc
  Scoateţi steagul la vedere
  Şi-n Ţinutul Secuiesc

  · De pe stâncile străbune
  Decebal ne dă curaj
  Faceţi Imnul să răsune
  Peste Mureş pân la Blaj
  Nu permitem celor care
  Se pretind aici stăpâni
  Să ne calce în picioare
  Demnitatea de români.

  La bună vedere Hanţi!

  ROMÂNUL

  • Andras Mihaly says:

   Tovarasul Roman,

   Raspunsul la acuzatiile impotriva d-lui Hedrich cred ca eu trebuie sa va dau deoarece comentariul in care atacati un aparator al drepturilor oamenilor (chiar si al dumneavoastra), este in legatura cu articolul publicat la cererea mea de catre dl. Hedrich.

   1.Nimeni nu sustine ca MRS nu a fost “antrenat” foarte bine de securistii lui Ceausescu, punctul pe care il faceti in legatura cu “lupta” impotriva cetatenilor care au violat legea.
   2. MRS a comis crime impotriva unori cetateni din Tinutul Secuiesc secui/maghiari si romani.
   3. Daca MRS cunoaste legile si le implementeaza cum sustii tu stimate tovaras Roman, atunci ar trebuii sa se aresteze singur.
   4. “Minciunile” despre MRS sunt adevaruri, deoarece s-a intimplat cu mine personal si eu nu vreau sa raspund in fata nici unui om la intrebarea: a fost adevarat? eu, MRS, Pop Ilie, turnatorul securist numit “Rex” (intre timp am aflat ca Andras Gheorghe numele adevarat al lui Rex este persoana care a sunat securitatea si i-a informat ca eu am plecat din cladire) si bunul Dumnezeu stim.
   5. Dupa o tentativa de omor ca si in cazul meu nu au ramas prea multi oameni sa spuna adevarul pentru ca poate au murit si tocmai din cauza asta o tentative impotriva cuiva este la fel de grava ca si omorul.

 2. hans says:

  mersi dle “romanul”, pt. comentariu.
  am o veste proasta pt. dvs.: a va declara de o anumita etnie si a posta cu patos etnicist nu tine loc de argument; cu atat mai putin de argument imbatabil.

  daca ati fi interesat cu adevarat de o discutie – si nu doar de a construi imagini sumbre si amenintatoare destinate locuitorilor din tinutul secuiesc, ati fi scris cu totul altfel decat ati facut-o. in primul si in primul rand, nu m-ati fi tutuit MILITZIENESTE ca pe un supus/subaltern. astfel ati dat insa dovada de lipsa de respect elementar si ma plasati din start intr-o pozitie de subordonare – un punct de plecare ideal pentru “bataile” si umilirile retorice pe care mi le-ati administrat cu satisfactia nazistului prost deghizat in justitiar.

  si mai am o veste – si mai proasta: luandu-i apararea lui MRS, tortionar si infractor dovedit, ca mare reprezentant al statalitatii romanesti in judetul harghita cel ostil si maghiar – dvs. defapt ati divulgat insasi miezul problemei pe care o intruchipeaza MRS: faptul ca statul roman a ales sa fie reprezentat in secuime de structuri si persoane pseudonationalist-infractionale si nu de functionari publici de buna credinta. MRS pare sa reprezinte adevarata fata a politicii bucurestene fata de transilvania, secuime resp. populatiile non-romanesti din aceste regiuni. faptele lui MRS si a altor personaje similare nu pot fi negate sau sterse din memoria colectiva a secuilor si – in viitor – a ardelenilor de toate natiile. banuiti ce consecinte va avea asta? probabil ca nu. ca daca ati avea o vaga idee, atunci nu ati triumfa atat de …triumfalist de pe piedestalul maximei rusini pentru romania, pe care o reprezinta numitul moldovan radu sandu, seful IJP harghita…

  si inca o veste proasta: motivul pentru care autoritatile de cercetare penala nu fac nimic impotriva dezvaluirilor impotriva lui MRS, este acela ca ele sunt adevarate si dovedite resp. pot fi probate cu usurinta.

  daca va razganditi si chiar doriti sa discutam punctual despre cum sunt si cum ar trebui sa arate relatiile dintre POPOARELE AUTOHTONE din ardeal (adica romani-maghiari-germani-tigani nascuti din parinti nascuti in ardeal), scrieti-mi, va rog, la hanshedrich@gmx.de. sint genul de om care-si argumenteaza punctele de vedere – oricare ar fi ele si indiferent de cat de favorabile ar fi concluziile pentru romani, unguri sau altii.

  udvozlettel, mit gruss, multe salutari din ardeal
  hans hedrich

 3. hans says:

  @”romanul”

  si in caz ca decideti sa (re)veniti cu picioarele pe pamant, va recomand textele “cool” ale lui Dan Alexe, cu efect terapeutic deosebit pentru orice nationalist in flacari. De ex. cel de mai jos:

  Dacia Metaistorică – argumentele unui om întreg la minte în folosul victimelor dacopaților…
  http://cabalinkabul.wordpress.com/2013/01/18/dacia-metaistorica-argumentele-unui-om-intreg-la-minte-in-folosul-victimelor-dacopatilor/

  nu disperati! totul va fi bine!
  h

  • Anonymous says:

   Fiecare îi primește pedeapsa de la Dumnezeu. Și toți cei care au făcut rău altor oameni vor primi înapoi .

Counter created by lite 1.4